Hiba
  • A sablon ehhez a megjelenítőhöz nem érhető el. Kérjük, forduljon webhelyünk adminisztrátorához.

Fokozott közterületi szolgálat mindenszentek és halottak napján

Az Országos Polgárőr Szövetség valamennyi megyei (fővárosi) polgárőr szövetsége és a szövetségek valamennyi polgárőr egyesületeihez küldött körlevél.

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Tekintettel a mindenszentek és halottak napja időszakában hagyományosan jelentkező polgárőri feladatokra tekintettel kérem az alábbiak végrehajtását:

 

 

  • Megjelenésükkel, szolgálatellátásukkal erősítsék a Polgárőrség, a Rendőrség iránti közbizalmat és az állampolgárok biztonságérzetét. Segítsék a rendőrség szakmai irányítása szerint jelzőőri feladatok ellátásával is – a temetői látogatással megnövekedett forgalomnak megfelelő, biztonságos közlekedést és a parkolás rendezett végrehajtását.
  • A parkolók és a temetők belső rendjét, az odalátogató személyeket veszélyeztető bűncselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében végzendő, valamint
  • Mindenszentek és halottak napja időszakában (október 27. és november 5. között) a polgárőr egyesületek a rendőrséggel és más együttműködőkkel (önkormányzati rendészeti szervekkel, biztonsági szolgálatokkal) közös- és az önálló, polgárőri szolgálatok tervezésénél kiemelt feladatként kezeljék a temetők és környékük fokozott bűncselekményi veszélyeztetettségét, illetve vegyenek részt a kapcsolódó rendezvények biztosításában.

A helyi sajátosságok figyelembevételével – a rendőrség szakmai felkérésének megfelelően – szervezzék, és az együttműködésben részvevőkkel koordinálják:

  • A közlekedés biztonságának javítása, a baleseti veszély mérséklése érdekében végzendő, polgárőri szolgálatokat;
  • A közös és az önálló szolgálatot teljesítő polgárőrök ismerjék és tartsák be a Polgárőr törvényben, az Alapszabályban és a Polgárőrség Szolgálati Szabályzatában, Etikai Szabályzatában előírt (formai és magatartási) követelményeket.
  • A megtervezett szolgálatokról és az aktuális bűnmegelőzési tanácsokról, valamint a végrehajtott feladatokról és eredményekről a helyi lehetőségeknek megfelelően, (média, internet, fórumok) – az együttműködésben résztvevőkkel egyeztetve – közösen vagy önállóan tájékoztassák a lakosságot.

Dr. Barnucz Szilvia

Főigazgató
Országos Polgárőr Szövetség

Budapest, 2016. október 25.