Hiba
  • A sablon ehhez a megjelenítőhöz nem érhető el. Kérjük, forduljon webhelyünk adminisztrátorához.

Színes

Folytassák országosan

  • Nyomtatás

„Együtt a lakossággal a közbiztonságért!” Ennek a szlogennek a jegyében rendezett országos fórumot november 7.-én Karcagon az Országos Polgárőr Szövetség, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Déryné Művelődési Központ színháztermében a SZEM mozgalomról.

A ködös, párás idő ellenére az ország minden részéből szép számmal érkeztek érdeklődők a konferenciára, amelyen Brunner Márta moderátor köszöntötte a résztvevőket, közöttük dr. Hatala Józsefet, az NBT elnökét, dr. Túrós Andrást, az OPSZ elnökét, Kovács Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét, dr. Garamvölgyi Lászlót, az NBT igazgatóját, dr. Urbán Zoltán r. ezredest, a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, Dobos Lászlót, Karcag polgármesterét és a jelenlévőket.

Ha ennyien itt vannak polgárőrök, ki vigyáz otthon a településeken élők javaira? – adta meg kérdésével a tanácskozás alaphangját Kovács Sándor, aki a továbbiakban arra kérte a jelenlévőket és rajtuk keresztül az ország minden lakosát: figyeljünk még jobban egymásra, a szomszédra, az idősekre és a fiatalokra – valamennyiünk érdekében. Ezt a gondolatot fűzte tovább dr. Hatala József, amikor azt hangsúlyozta: Magyarországon mindenki egyforma közbiztonságra „jogosult”. A nemzeti bűnmegelőzési stratégia is erre alapul, s ha az ebben foglaltakat sikerül közös összefogással megvalósítani, úgy csökken majd a bűncselekmények száma, az azokkal okozott kár. A biztonság a társadalom működésének legfontosabb alapja, s ezért nem csak a Rendőrség, a Polgárőrség, de mindenki tehet saját javai, szomszédai védelmével. Köszönet illeti a SZEM mozgalomban résztvevők sokaságát, bízom benne, mind többen lesznek az ehhez csatlakozók országszerte.

Rendhagyó módon kezdte felszólalását dr. Túrós András, az OPSZ elnöke, aki megszondázta a közönséget: hányan polgárőrök a jelenlévők közül? A felemelt kezekből az tűnt ki, nem voltak látható többségben az önkéntes bűnmegelőzők, nem véletlenül jegyezte meg: aki nem nyújtotta kezét, azokra is számít a társadalom – éppen a SZEM mozgalom keretében. Nem véletlenül másodszor is e mozgalom bölcsőjének számító Szolnok megyében rendezzük e fórumot, hiszen itt van a SZEM országos bázisa. Amely – noha egyidős a Polgárőrséggel – hullámvölgyeket és –hegyeket járt be, míg a Polgárőrség „Aranykorát” éli. Az OPSZ elnöke szerint ez a mozgalom ott működik hatékonyan, ahol a Rendőrség és a Polgárőrség az élére áll. Mert vannak olyan bűncselekmény típusok, amelyeket nem lehet járőrözéssel, felderítéssel megelőzni. A lakásbetörések, a „trükkös” lopások, besurranások, idősek és gyermekek elleni támadások, a pedofília csak a lakóközösségek hatékony támogatásával leplezhetők le. Éberséget, jó szomszédságot, figyelő szemeket várunk el mindenkitől. A Polgárőrség – mint az ország legfontosabb és legnagyobb civil szervezete – „újratölti” a SZEM-et, Alapszabálya is kiemeli: tagozatként működteti az OPSZ e mozgalmat. Számíthatnak ránk mindazok, akik országszerte csatlakozni akarnak e mozgalomhoz!

A továbbiakban a jelenlévők dr. Urbán Zoltán r. ezredes előadását hallgathatták meg a SZEM mozgalom hagyományos értékei és jövője a Rendőrség aspektusából címmel, aki bevezetésként emlékezett és emlékeztetett rá: dr. Kopácsi Sándor r. altábornagy, Budapest volt főkapitánya, az OPSZ alapítója Kanadából hazatérve honosította meg és ültette át magyar viszonyokra a SZEM mozgalmat. Amely nem megfigyelés, sokkal inkább segítés. Hiszen ha megszólítjuk az idegeneket, figyelünk a szomszédokra, nem csak bűnmegelőzünk, de akár életet is menthetünk!  E mozgalom fő mozgatórugója a Polgárőrség, a Rendőrség kiemelt stratégiai partnere – emelte ki a szónok, aki büszkén szólt arról: a megyében mintegy ötezer család házán található meg a SZEM táblája. A betörés megelőzési program – amelyet az ORFK, az OPSZ, az NBT és az Aegon Biztosító indított öt megyében és Budapesten kísérleti jelleggel – eredményeit vette górcső alá Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke, majd Orosz Tibor r. főtörzszászlós, a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársa szólt a SZEM módszertani ajánlásairól a megyei tapasztalatokra építve.

E két előadást követően dr. Hatala József, dr. Túrós András és Kolozsi József, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnöke Oklevelet adott át a mozgalomban kiemelkedő munkát végzetteknek: Magyari Bélának, a Csongrád MPSZ tiszteletbeli elnökének, Orosz Tibornak, a Jászdózsai Polgárőr Egyesület elnökének, Fejes Bálintnak, a Mezőtúr Városi PE elnökének, Mihályi Zsoltnak, a Városi Polgárőrség Jászapáti elnökének és Bene Istvánnak, a Városi Polgárőrség Törökszentmiklós tagjának.

A fórum résztvevőinek hozzászólásai között hallhattunk arról: hogyan sikerült Balatonszárszón a sorozatos nyaraló betöréseknek elejét venni a Polgárőrség és az ott élők összefogásával, Hogy a Törökszentmiklós külterületén egyedül élő asszony és hasonló körülmények között lakó szomszédja már nem félnek, mert naponta felkeresik őket a polgárőrök, s egymásra is figyelnek, hogy Kisújszálláson szívesen vennék, ha részesei lehetnének a lakás betörés megelőzési programnak, hogy Püspökladányban a Rendőrség – Polgárőrség – Önkormányzat hármasának összefogásával – ahol a polgármester asszony és az alpolgármester is rendszeresen járőröznek önkéntes bűnmegelőzőként – javítottak a bűnözési statisztikán, s az itt hallottak alapján bevezetnék a SZEM mozgalmat is. Végül a fórum narrátora osztotta meg: lakhelyén, Sóskúton maga is lovas polgárőr, s hogy a másikra figyelésnek köszönhetően mentették meg idős szomszédjuk életét, aki agyvérzéssel órák óta feküdt a földön lakásában.

A tanácskozás zárásaként Kolozsi József összegzett: megköszönve az előadók és a hozzászólók értékes gondolatait, azt kérte a jelenlévőktől: vigyék hírét e mozgalomnak, táplálják bele mind többekbe a SZEM értékeit, a bűnmegelőzés leghatékonyabb és legolcsóbb formáját. Induljon be országos szinten is intenzíven ez a folyamat – kérte.

A program ünnepi műsorral folytatódott, amelyben nagy sikert aratva léptek fel Magyar Róza és Kolostyák Gyula magyar nóta énekesek és a Karcagi Néptáncegyüttes.

Tóth Zoltán; Fotó: Virág István