Hiba
  • A sablon ehhez a megjelenítőhöz nem érhető el. Kérjük, forduljon webhelyünk adminisztrátorához.

Színes

Fordulatos lett a Baranya megyei közgyűlés

Tóth Tibor értékeli a Baranya megyei polgárőrök2013. évi munkájátMegtartották Pécsett a Baranya megyei polgárőr közgyűlést, ahol a beszámolók után új elnököt választott a legmagasabb döntéshozó szervezet.

 

 

2014. március 8-án tartották meg a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének közgyűlését. A közel ötszáz fős értekezleten Dakos József, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, nagyra értékeli az elmúlt év során végzett munkát, és kiemelte, hogy a két szervezet közötti együttműködés javult. Véleménye szerint a megye szilárd közrendjéhez, a közbiztonságához a polgárőrök is nagyban hozzájárultak és a jövőben is számít a rendőrség rájuk. Kinyilvánította: A Rendőrség nem irányító szerve a Polgárőrségnek, mindössze szakmai felügyeletet látnak el, szerepük inkább segítő, támogató, mintsem felügyelő.

 

Bemutatkozott Gyenis Gabriella, a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének újonnan kinevezett vezetője. Megköszönte a polgárőr egyesületek részéről, az elmúlt évben a véradó napokon tanúsított helytállást és az aktív, nagyszámú részvételt. Hangsúlyozta, hogy mindemellett, sajnos még mindig ezres nagyságrendben kifejezhető a vér-egység hiánya Baranya megyében. Gyenis Gabriella felajánlotta a Baranya Megyei Vöröskereszt további együttműködését a Polgárőrség rendezvényein vagy a tagság korszerű eszközökkel történő elsősegély oktatását illetően.

 

Tóth Tibor megyei polgárőr vezető évértékelő beszédében elmondta, hogy a régi partnereken túl új intézmények is felismerték a polgárőrséggel végzett munka közös előnyeit, és kötöttek együttműködési megállapodást. Például tizennégy középiskolával írt alá együttműködést az Ifjúsági Közösségi Szolgálatba való bekapcsolódás megerősítésére, de együttműködési megállapodásuk van a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatóságával is. Tárgyalásokat folytattak az Országos Vízügyi Főigazgatóság Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságának vezetőivel, valamint folyamatban van egy megállapodás megkötése a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságával is.

Tóth Tibor értékeli a Baranya megyei polgárőrök 2013. évi munkáját„A megyében 106 polgárőr egyesületet tartunk nyilván – folytatta Tóth Tibor. - Jelenleg közel kétezer-kétszáz fő rendelkezik új típusú polgárőr igazolvánnyal. Tavaly a megye polgárőrei 241.454 regisztrált órát töltöttek szolgálatban, láttak el járőr- és figyelőszolgálatot és jelzőőri teendőket, vettek részt eltűnt személyek felkutatásában, bűnügyi, közlekedési akciókban, végeztek karitatív tevékenységet, állták a sarat a természeti szerencsétlenségek helyszínén, biztosítottak rendezvényeket, falunapot, szüreti felvonulást, Busójárást, országúti kerékpár- és futóversenyt. Nőtt a rendőr-polgárőr közös szolgálatok száma, főleg a körzeti megbízottakkal.”

A 2014. év tennivalóval kapcsolatban Tóth Tibor hangsúlyozta: „Közterületi járőr és figyelőszolgálatunkat idén, a Külterületek Biztonsága és az Éjjeli Őrjárat nevű városi bűnmegelőzési program hatékony végrehajtására koncentráljuk. Célként tűzzük ki az erdők, termőföldek, termények, hétvégi házak és üdülő körzetek, bor- és présházak védelmét. Az ellenőrzésbe bevonjuk a lovas polgárőröket, a mező- és természetvédelmi őröket és nem utolsó sorban a tulajdonosokat. Közterületi jelenlétünket kiterjesztjük a Nemzeti Dohányboltok, és főleg hétvégeken, a fiatalok által látogatott népszerű szórakozóhelyek környékére. A feladatok sikeresebb megoldása érdekében a korábbinál szorosabbá vonjuk kapcsolatunkat a Pécsi Közterület Felügyelettel és megkülönböztetett figyelmet fordítunk az Ifjúsági Közösségi Szolgálat propagálására.”

Az elnök beszámolt egy újdonságról is: Baranyában bevezetésre kerül egy új szolgálati forma, útjára indul a polgárőrség légi járőr- és figyelőszolgálata. Ehhez a megyei szövetség egy siklóernyő-szárnyat vásárolt az elmúlt évben. Végül Tóth Tibor köszönetét és elismerését fejezte ki a jelenlévőknek áldozatos és példamutató munkájukért, nem megfeledkezve a hozzátartozókról sem, hiszen a szolgálati elfoglaltság ideje alatt ők biztosítják a családok összetartását, a zavartalan feladat végrehajtás hátországát.

 

Mint arról már írtunk, Tóth Tibor megyei elnök lemondott tisztségéről és egy fiatalabbnak adta át a helyét. Tóth Tibor a szövetség elnöki posztját tizenkét éven át töltötte be. Ahogy Fébó Norbert, a Baranya megyei sajtóreferens fogalmazott, Tóth Tibor nevéhez elévülhetetlen érdemek fűződnek, elnöksége alatt a polgárőrség soha nem látott minőségi fejlődésen ment keresztül. Több mint egy évtizedes kitartó és állhatatos munkája nagyban hozzájárult a mozgalom mai létszámához, felszereltségéhez és felkészültségéhez. Többek között aktív közreműködésének köszönhetően ma számos középiskolával és gimnáziummal van együttműködési szerződésük az Iskolai Közösségi Szolgálatot illetően. A megyei elnöki pozíciót és a vele járó feladatokat a továbbiakban a jelölő bizottság javaslata alapján és egyhangú szavazást követően, Zámbó Péter vette át.

 

A megyei közgyűlés végén elismerések és kitüntetések kerültek átadásra, melyeket Tóth Tibor leköszönő elnök adott át.

 

 

 

{linkr:related;keywords:baranya;limit:5;title:Kapcsol%C3%83%C2%B3d%C3%83%C2%B3+cikkek}